Øens VVS Entreprise: ”Vi vil væk fra branchens konfliktkultur”

Alt for mange projekter i byggebranchen oplever konflikter på tværs af faggrupper og flere sager ender i juridiske tvist. Denne konfliktkultur vil Øens VVS Entreprise A/S sammen med en række andre partnere gøre op med. Via strategiske partnerskaber koncentrerer parterne sig om at skabe en positiv byggeproces. En byggeproces baseret på god forberedelse, samarbejde på tværs og rum til at lytte til hinandens interesser.

Via strategiske partnerskaber som fx ”HJEM” og ”&os” er visionen at ændre byggebranchens måde at gennemføre almene byggeprojekter på. Her vælger partnerne at indgå i interessebaserede samarbejder.

”Vi er meget stolte over at være en del af sådanne partnerskaber,” fortæller Lars C. Nielsen, direktør i Øens VVS Entreprise A/S.

Interessebaseret samarbejde skaber winwin-løsninger

Byggebranchen lider alt for ofte under konflikter mellem de forskellige parter, og det skaber ikke gode rammer for samarbejde – eller for resultatet af byggeprojektet.

”De strategiske partnerskaber er et bevidst opgør med konfliktkulturen, som byggebranchen desværre alt for ofte lider under,” siger Øens VVS-direktør Lars C. Nielsen og fortsætter:

”Derfor er det fantastisk at indgå i interessebaserede samarbejder. Her arbejder man bevidst med at lære hinandens forskellige interesser at kende og herefter opnå kompromiser, der tilgodeser partnernes behov. Den måde at samarbejde på er noget, som vi i Øens VVS virkelig embracer og som vi mener klæder byggebranchen.”

Formålet med partnerskaberne er netop at skabe rum for læring på tværs af faggrupper og projekter. Læring og knowhow, der kan tages med på flere projekter. Alle er parate til at styrke hinandens faglighed og derved finde de mest optimale veje til målet – og det skaber winwin resultater for alle involverede.

”Igennem strategiske partnerskaber kan vi koncentrere os om at finde løsningerne sammen. Vi kan bygge og samarbejde med alle parter, som arbejder efter ét formål: nemlig at levere bedre og billigere boliger og bedre byggeoplevelser for beboerne,” forklarer Lars C. Nielsen.

Som om det ikke er positivt nok, afføder denne byggesags-model også et bedre udfald efter projektet er afsluttet. Der er større mulighed for at se tilbage på et positivt projekt, hvor alle føler, de har tjent det, de forventede og også hjulpet til, hvis der har været mangler.

”Parterne står ikke og slås om midlerne eller peger fingre ad hinandens håndværk. Vi ser en markant forbedring på hver byggesag, hvor alle er glade. I stedet for at insistere på kontraktbundne rettigheder og regler, som ofte fører til irriterende konflikter med juridiske tvister til følge,” siger Lars C. Nielsen og afslutter:

”Vi kalder det VVS med al respekt.”