”Det har været et meget spændende projekt at være en del af,” fortæller Jesper Jensen, som har været ansvarlig projektleder for Øens VVS Entreprise. Det smukke byggeri, som rummer 233 meget flotte lejeboliger samt en bagerforretning, er tegnet af arkitekttegnestuen Danielsen Architecture for bygherre Balder Danmark. Det specielle ved ejendommen er de ’hængende haver’, som giver bebyggelsen et smukt grønt udtryk. De fungerer som sammenbyggede altaner, der skaber åbenhed i bebyggelsen og giver den sin egen identitet. I midten af de hængende haver findes private vinterhaver. (se projekt)

Øens VVS Entreprise har udført alle VVS-installationerne, dette er gjort i fagentreprise med Sjælsø Management som styringsentreprenør, og vi er meget tæt på den endelige færdiggørelse.

Det er første gang, vi bygger for Balder og Sjælsø, men vi håber absolut ikke, det er den sidste gang. Samarbejdet med Balder og Sjælsø og alle de øvrige faggrupper har virkelig fungeret godt. Faktisk er det et af de bedste samarbejder, vi har haft.

Sjælsø har formået at skabe en holdånd hos alle involverede parter i byggeriet, som gjorde, at vi løftede samarbejdet til et højere niveau i fællesskab, og det har virkelig været en fornøjelse at være en del af.

Et af de områder, der har haft vores bevågenhed, er tidsplanen, som er holdt i en meget stram snor. Men med en meget tidlig involvering og input fra alle parter, sørgede vi for at overholde tidsplanen og dens delterminer, som ellers synede nærmest umulige til at begynde med.

En anden ting, som vi har været særlige opmærksomme på, er sikkerheden. Sjælsø gjorde det meget tydeligt lige fra starten, at det var et af de helt store fokusområder, som alle skulle overholde, og det må siges at have fungeret tæt på perfekt. Hver gang noget blev taget op til sikkerhedsmøderne, blev der hurtigt fulgt op på det, således man undgik farlige situationer. I forhold til sikkerheden er det vigtigt at nævne, at man fra Sjælsøs side valgte at bekoste etablering af midlertidige asfalterede køreveje, således at mudder og smat blev undgået, hvilket helt klart har været med til at tidsplaner kunne overholdes. Ligeledes var pladsen ekstrem trang til materialeopbevaring, hvorfor der blev krævet meget stor koordinering med leverancer fra alle faggrupper.

Hos Øens VVS Entreprise er vi meget stolte af det flotte slutresultat, og det høje faglige kvalitetsniveau vi har udvist, ligesom vi har valgt ikke at gå på kompromis med kvaliteten af materialevalget i byggeriet, til fuld tilfredshed for Balder Danmark.

Udtalelse fra Sjælsø Management

Samarbejdet med Øens VVS Entreprise har fra dag ét været præget af gensidig respekt og ønske om at løse opgaven på et højt fagligt niveau.

Generelt oplever jeg at Øens VVS-ansatte har et fagligt højt niveau på alle niveauer i organisationen og et fælles ønske om at levere opgaven i en høj faglig kvalitet.

Samarbejdet på sagen mellem, primært projektleder og formand, har været fremragende. Hvor det har været nødvendigt at koordinere med andre ansatte fra jeres organisation, har jeg oplevet samme tilgang til at løse opgaverne.

Formænd, Projektledere eller andre aktører fra Øens VVS er stærke i kvalitetssikring og brug af værktøjer til at levere dokumentation af høj kvalitet. Det samme gælder ved brug af mangelprogrammer, hvor de relevante personer hurtigt sætter sig ind i dette og følger op på løbende registreringer.

På denne sag har vi oplevet em god stemning og et godt samarbejde på tværs af faggrupperne, og til det har Øens VVS Entreprise bestemt bidraget positivt til.