Hvad gør man, når VVS-installationerne skal skiftes på i et loftrum, som er udsat for asbestforurening fra et dryssende eternit-asbest-tag?

Ja, man kunne vælge at udskifte taget eller vælge at sætte nyt undertag på taget. Men når der nu ikke er penge til det, og vandinstallationerne nødvendigvis skal skiftes; ja, så bygger man et telt på loftet og gør det rent for asbeststøv. Inde i det telt foregår arbejderne med VVS-installationerne uden værnemidler. Det er den løsning som Øens VVS Entreprise sammen med A4 Arkitekter udviklede til brug for arbejdet på AB Brøndkær.