Øens VVS Entreprise A/S

Mange kan meget, få kan alt. Hos Øens VVS Entreprise A/S har vi valgt at specialisere os i at udføre større VVS-entrepriser i beboelsesejendomme i Storkøbenhavn. Vi udfører nybyggeri i fagentreprise og renoveringsopgaver i hovedentreprise.
Og det er faktisk meget enkelt. Når man arbejder med renovering, er det en disciplin, der kræver, at man ved præcist, hvad man har med at gøre.
At man har respekt for de beboere, der eventuelt skal bo i ejendommen under renoveringen, respekt for de uforudsete udfordringer der altid kommer i renoveringsprojekter, respekt for den investering der bliver lagt og så en indbyrdes respekt mellem de forskellige partnere der bliver bragt sammen i projektet.
Lige så enkelt er det når man arbejder med nybyg. Rammerne er givet, strukturen for byggeriet er lagt fast. Her handler det særligt om at forstå bygherrens vision og hovedentreprenørens ramme og tidsplan for projektet, samt tidligt i forløbet komme ind med vores erfaringer for gode og økonomiske løsninger.
For Øens VVS Entreprise A/S er det en forudsætning, for at vi kan drive vores forretning, at der er helt styr på processerne, tidsplanerne og at vi går ind i opgaven med en høj faglighed.
“Dygtige, samarbejdsvillige og løsningsorienterede.
Øens VVS Entreprise A/S er en samarbejdspartner, vi sætter rigtig stor pris på. 
De er behagelige og professionelle, og så leverer de et flot stykke arbejde.”
Ea Nielsen, projektchef for entreprenør CG Jensen A/S

Udvalgte projekter