Vandinstallationer kræver særlig opmærksomhed:

Drikkevandssikkerhed omhandler os alle og uanset hvilken position en bygningsejers ejendom har, kan man være sikker på at blive draget til ansvar, hvis noget går galt.

I vores installationsarbejde ønsker vi altid at være på forkant med den seneste viden og løsningsmuligheder. Derfor har vi valgt at indgå medlemskab i Dansk Drikkevandskontrol og vi har i dag adgang til mere end 30 års erfaring indenfor granskning af projektmaterialer, skadesforebyggelse samt eftersyn og sikring af bygningers vandinstallationer.

For at hjælpe vores kunder kan vi – ved afslutning af vores installationsarbejder sammen med Dansk Drikkevandskontrol udstede en vandinstallationsattest, som på linje med fødevareindustriens smileyordning dokumenterer at bygningens drikkevandsinstallationer lever op til myndighedernes krav.

Installationer der kræver særlig sikring:

Uanset hvilken position man indtager i fødevarekæden, kan man være sikker på at blive draget til ansvar, hvis noget går galt. Nedenfor nævnes eksempler på vandinstallationer som kræver en særlig sikring:

 • Bilvaskeanlæg
 • Svømmebade
 • Hospitalsinstallationer og lignende områder
 • Laboratorier, der arbejder med biologisk og mikrologisk materiale
 • Virksomheder beskæftiget med fødevarefremstilling (restauranter, cafeer, kantiner etc.)
 • Landbrugs avls- og driftsbygninger samt ridecentre
 • Regnvandsanlæg og Sprinkleranlæg med vandreservoir
 • Marinaer

 VI TILBYDER

Øens VVS  Entreprise A/S udfører alle former for VVS-tekniske løsninger indenfor ejendomsservice for boligforeninger, offentlige institutioner og hospitaler, ligesom vi også udfører større entrepriseopgaver i fagentreprise, hovedentreprise og underentreprise for professionelle kunder.

 • Traditionelt VVS-arbejde: nye anlæg, renovering, service og vedligehold i industri og erhverv,
  hospitals-, laboratorie- og boligbyggeri, kommunale institutioner, kontorer, butikscentre mv.
 • Energioptimeringer: energirådgivning, renovering og udskiftning af varmecentraler, beholdere,
  pumpeudskiftninger, indregulering mv.
 • Sprinklerinstallationer i partnering med vores dygtige samarbejdspartnere
 • Udskiftning eller coating af faldstammer og stigestrenge
 • Servicekontrakter, rammeaftaler & VVS-tjek
 • Kølerørsinstallationer
 • Blikkenslagerarbejde
 • Gasinstallationer
 • Hovedentrepriser