Øens VVS Entreprise A/S

Øens VVS Entreprise A/S udfører større VVS-fagentrepriser for professionelle hovedentreprenører i den ældre boligmasse og i nybyggeri, hvor både vores faglige kompetencer og vores samarbejdsevner kan udnyttes i særlig grad.
Med erfaring fra rigtig mange vellykkede byggeopgaver i den københavnske boligmasse, har vi set betydningen af at have respekt for både opgaven, for vores samarbejdspartnere, respekt for den gode planlægning og som en selvfølge for miljøet.
Når vi i samarbejde med total- og hovedentreprenører kan byde ind med disse ting, stiller vi gerne op tidligt i byggeprocessen og bringer vores erfaringer ind projekteringen.
Når det drejer sig om nybyggeri af beboelsesejendomme i København, samarbejder vi med flere markante hovedentreprenører i byggebranchen og vi er kendt for den gode sparring i projekteringsfasen.
 Øens VVS Entreprise A/S tager også hovedentrepriser i forbindelse med udskiftning af VVS-installationer og energioptimeringer i ældre større boligejendomme og har gennemført adskillige projekter gennem tiden.
Vi har stærke samarbejder med mange forskellige rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Her er vi kendt for en kompetent projektledelse og en god konstruktiv dialog om stærke VVS-tekniske løsninger.

Vores historie

Øens VVS Entreprise A/S blev stiftet tilbage i 2012 med Lars Nielsen som medejer og direktør. I dag har vi 50 dygtige ansatte, og Lars deler nu ledelsen af firmaet med Mogens Nygaard, der i 2015 kom til som administrerende direktør. 
I slutningen af 2015 gennemførte Øens VVS Entreprise A/S en strategiændring og gik fra at være en bred VVS-virksomhed med SERVICE, FORSIKRING, EJENDOMSSERVICE, TILBUD og ENTREPRISE til at være en fokuseret ENTREPRISE-VIRKSOMHED med speciale i storentrepriser på specielt boligejendomme.

Øens VVS Entreprise A/S ejes af stifteren Lars Christian Nielsen, og af Mogens Nygaard og Rolf Hulmose der begge kom med i ejerkredsen i 2015. I 2019 købte Søndergaard Holding ( Søndergaard Nedrivning ) sig ind i ejerkredsen med en betydelig andel.

VVS – med al RESPEKT

Du vil konstatere, at vi bruger en del kræfter på at forholde os aktivt til begrebet respekt, når vi skal forklare os selv. Det gør vi fordi, vi synes respekt i alle dets udformninger er helt afgørende i forhold til at lykkes i vores dagligdag.
På den store klinge ønsker vi at udvise respekt for den verden vi er en del af, både den nært ved os og i en større sammenhæng. Vi ønsker også, at vi i vores egen virksomhed udviser respekt for hinanden og for virksomheden. Herved tror vi på, at vi skaber en bedre arbejdsplads for os alle, både på kort og på lang sigt.
I vores dagligdag er det helt naturligt for os, at vi udviser respekt for de kunder og samarbejdspartnere som vi løser opgaver sammen med. Vi tror faktisk på, at vi, i en stadigt mere kompleks verden, har brug for at lytte til og lære af hinanden, for derved at skabe den bedste løsning til gavn for alle parter.
I alle opgaver opstår der udfordringer. Især i renoveringsopgaver hvor tidsplaner og økonomi ofte er under pres. Ved at involvere os tidligt i processen, ved at lytte til hinanden og ved at forudse de mulige udfordringer der kommer, får vi alle mulighed for udvise den fornødne respekt for opgaven og dens økonomi, de nødvendige tisplaner og for de krav der skal mødes, så både kunden og vi er tilfredse på afleveringsdagen.
Og som noget naturligt for os, så kan vi slet ikke lade være med at udvise den største respekt for miljøet i de løsninger vi arbejder med. Vi skal selv leve i den verden vi er med til at skabe, og endnu bedre – det skal vores efterkommere også.  

Kvalitet, sikkerhed og miljø

Øens VVS Entreprise A/S har som mål at fremstå som en kvalitets- og miljøbevidst virksomhed, der gennemfører entrepriser på et højt og kvalificeret håndværksmæssigt niveau. Vi ønsker at indfri bygherres og øvrige samarbejdsrelationers forventninger og opfylde kravene indenfor de gældende standarder, normer og lovgivninger.
Retningslinjer for kvalitet, miljø, sikkerhed og sundhed fungerer som et overordnet redskab i forbindelse med gennemførelsen af de enkelte entrepriser suppleret med de krav, som bygherre har formuleret i kontraktgrundlaget. Eventuelle underentreprenører vil naturligvis være underlagt samme retningslinjer og krav.
Med udgangspunkt i at vi skal passe på os selv og hinanden, er det naturligt for os i Øens VVS Entreprise A/S, at:
Et sikkert arbejdsmiljø er vores fælles ansvar. Hos Øens VVS Entreprise A/S fokuserer vi konstant på at øge sikkerhedsniveauet, så vores montører trygt kan udføre deres arbejde på bedst mulig vis.
Vi følger branchens tiltag og udvikling inden for sikkerhed og sundhed, og vi ser det som en selvfølge, at alle vores ansatte ligeså følger udviklingen og de gældende anvisninger inden for håndtering af maskiner, farlige stoffer og materialer samt, at de nødvendige værnemidler anvendes – altid med sikkerheden for øje.
På den måde opnår vi et sikkert og sundt arbejdsmiljø og en god arbejdsplads for alle.
  • Sikkerhedsudvalget hos Øens VVS Entreprise A/S mødes regelmæssigt og opdaterer sikkerheds- og arbejdsmiljøregler

  • Der altid forefindes instruktioner og sikkerhedsdatablade på de kemikalier og maskiner, der anvendes

  • Der altid bruges ’grønne’ alternativer, hvor dette er muligt

Øens formål – hvorfor Øens VVS?

I alt, hvad vi gør, vil vi skabe en god oplevelse.
I en branche, der ofte er præget af konflikter, ønsker vi at gøre en forskel. Vi har ikke længere lyst til at slås – vi vil gå en anden vej.
En vej, som vi asfalterer med gode oplevelser.
Vores vision er at skabe gode oplevelser og derved bidrage til en sundere branchekultur.
Øens VVS blev grundlagt på idéen om at skabe noget med mennesker, og vores medarbejdere, er vores største ressource. Mennesker er også vores fremtid.
Vores pejlemærker er derfor respekt, ærlighed og ydmyghed.
I mødet med andre mennesker – kunder og samarbejdspartnere – ønsker vi at møde alle med disse kerneværdier.

“Vores samarbejdsrelationer skal gerne opleve Øens VVS Entreprise A/S, som en god teamspiller, der tager ansvar og tænker ud af boksen”

Persondatabeskyttelse

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelsen af byggeopgaver/tilbudsgivning behandler Øens A/S, Præstefælledvej 16, 2770 Kastrup (CVR 34205922), Tlf: 70701675, vvs@oeens.dk som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, email og telefon) vedrørende dig.
Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af entrepriseopgaven for dig.
I tilfælde af at vi benytter underentreprenører for at udføre entrepriseopgaven for dig, vil die personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.
Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen med dig, indsamler Øens VVS Entreprise A/S almindelige personoplysninger om dig hos relevante myndigheder.
Øens VVS Entreprise A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav og så længe sagssamarbejdet kører og frem til 5 års gennemgang er gennemført og fundet fuldt accepteret fra bygherres side.
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Øens VVS teknik A/S behandler dig:
  • Retten til indsigt

  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning

  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling

  • Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Øens VVS Entreprise A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside.
www.datatilsynet.dk