1. RÅDGIVNING OG DIALOG:

I mange tilfælde udføres entreprise-opgaver som forhandlede løsninger, hvor Øens VVS Entreprise A/S i et partnerlignende samarbejde er med allerede tidligt i processen. Dvs. at vi deltager i planlægningen af projektet sammen med projektets rådgivere, hvor vi kommer med input til valg af materialer, fabrikater samt føringsveje, således at vores faglighed og erfaring kan være med til at sikre det bedste resultat.Rådgivere og bestyrelser i boligforeninger er velkommen til at tage kontakt til salgschef Lars C. Nielsen


2. UDBUD OG LICITATION

Vi inviteres som reglen til at byde i licitation på udbud fra vores faste samarbejdspartnere blandt rådgivere og totalentreprenører. Vores tilbudschef Rolf Hulmose modtager dog også gerne udbud fra nye samarbejdspartnere. Kendetegnet ved vores arbejde med udbud er, at vi altid udregner tilbuddene selv efter et meget grundigt forarbejde. I den proces byder vi gerne ind med forslag til alternative løsninger.


3. FORMØDE MED RÅDGIVER OG EVT. BESTYRELSE

Når vi er valgt til at udføre opgaven tilbyder vi et formøde med rådgiver og bestyrelse, hvor vi drøfter opgaven igennem. Her vil vi komme med vores forslag til gennemførsel og pege på de beslutninger, som skal tænkes igennem af rådgiver og bestyrelse. Målet er i fællesskab på få et gnidningsfrit og planmæssigt projektforløb.


4. GENNEMFØRSEL

Vi har altid fast mandskab på projektet – dvs. en projektleder og et fast team af montører. Det vil sikre, at erfaringer høstet i starten af projektet kommer til gavn længere henne i forløbet, og at dialogen omkring projektet bliver bedre.Vi ved, at beboer-information er vigtig og vi har vi stor erfaring i at planlægge forløbet, så vi bliver mindst til ulejlighed.


5. MIDTVEJS-EVALUERING

Vi har god erfaring med at lave en midtvejs-evaluering med projektets involverede parter. Det er her vi kan give hinanden respons og forsøge at fastholde de gode erfaringer og sørge for at uheldige forhold rettes op.
Vi er ikke bange for kritik – det kan vi kun blive dygtigere af.


6. AFSLUTNING – TIL TIDEN

Vi sætter en ære i at afslutte opgaven til tiden. Selvfølgelig kan der i fællesskab være mening i at forlænge processen, hvis der besluttes større ekstraarbejder, men afslutning til tiden vil stadig være et højt prioriteret mål.
Afleveringsprocessen sker altid sammen med rådgiver, projektleder og montørteam-leder og også gerne sammen med repræsentant for bestyrelse/bygherre. Der udarbejdes en sædvanlig afleveringsprotokol og evt. mangelliste, men der evalueres også på selve processen. Igen er vi ikke bange for kritik for vi er interesserede i langvarige samarbejdsrelationer.