Øens VVS blev stiftet for præcis 10 år siden – i maj 2012 – og kan nu fejre jubilæum. Det blev markeret i fredags, hvor projektdirektør og partner Lars C. Nielsen sagde et par flotte ord til medarbejderne og uddelte en gave som bevis på værdsættelsen af de ansatte.

”Jeg er mest stolt af de fantastiske mennesker, der er med på holdet og som gør, at Øens VVS er nået hertil, hvor vi er i dag. Succes kommer og skabes af de mennesker, der er i virksomheden. Jeg elsker at skabe noget sammen med alle vores ansatte og sammen med vores super kompetente bestyrelse,” sagde Lars.

Hvad er egentlig nøglen til at vækste en virksomhed fra en lille forretning – til en stor entreprisevirksomhed?

succes vvs øens vvs

 

Læs hele historien og interviewet med projektdirektør Lars C. Nielsen her.

Hvordan opstod Øens VVS – fortæl om opstarten?

Tilbage i 2012 sad jeg som souschef i L&H Rørbyg’s serviceafdeling (i dag Kemp og Lauritzen). På en leverandørtur mødte jeg John Strømberg Theisen, som havde en lille VVS-service forretning. Han og jeg kom godt ud af det med hinanden, og jeg trak på John i et par forskellige situationer, hvor han sendte nogle folk ud og hjælpe, når vi havde for travlt i L&H Rørbyg. En dag blev vi enige om at mødes og snakke fremtid sammen, og efter et par møder besluttede vi at stifte Øens VVS Teknik A/S. Den blev stiftet 1. maj 2012.

John ville ikke være en del af driften, fordi han havde gang i flere andre startups af virksomheder, så det var mig selv og en bogholder, der stod for at drive virksomheden. Johns tidligere VVS-forretning lukkede han ned, men jeg overtog fire svende og to lærlinge. Jeg kan med stolthed berette om, at fire af de gode drenge stadig er i butikken, og de har været med hele vejen. Nemlig Bent Andersen, Jimmi K. Nielsen, Martin B. Nielsen og Mikkel Crusell, og de har været med til både at udvikle virksomheden og forme kulturen.

Lars holder tale til medarbejderne i forbindelse med Øens VVS Entreprise A/S’ 10 års jubilæum. Han siger blandt andet, at Øens VVS aldrig ville være nået til, hvor de er i dag, uden de dygtige, tillidsfulde medarbejdere. (Foto: Øens VVS Entreprise A/S)

Hvordan har Øens VVS udviklet sig fra dengang – og til nu?

Tilbage i den spæde start var vi jo blot en lille VVS-forretning, som hovedsageligt beskæftigede sig med serviceopgaver og mindre entrepriselignende sager. Men vi fik hurtigt succes og den lille forretning fik voksevæ

rk. Da jeg jo er født og opvokset på Bornholm, syntes jeg, det kunne være sjovt at starte en bornholmsk VVS-afdeling op, så det gjorde vi. Den var beliggende i Svaneke.

Øens VVS Teknik 2014 – Svaneke-afdelingen på Bornholm. (Foto: Øens VVS Entreprise A/S)

 

I 2013 fik jeg Rolf Olsen (vores tilbudschef) med ombord. Han og jeg kender hinanden helt tilbage fra installatørstudiet i Slagelse, og senere arbejde vi sammen i L&H Rørbyg. Rolf blev ansat til hovedsageligt at regne tilbud, som han også gør i dag, men han hjalp også med projektledelse, når det krævedes.

I 2014 besluttede vi at gå ind i forsikringsbranchen og tilbyde vores service der. Det lykkedes, og vi fik ansat en servicekoordinator, to serviceledere samt en projektleder (Jesper Jensen), og det hele gik ret stærkt. I takt med at vi fik mere og mere at se til, og hele tiden byggede forretningspaletten bredere, fik vi faktisk opbygget en ret kompliceret forretning, som nu talte en serviceafdeling, en forsikringsafdeling, en projektafdeling og en Bornholmsk afdeling.

Alt dette gjorde vi uden den rette erfaring – og uden at være funderet organisatorisk og økonomisk godt nok.

Da John ikke deltog i den egentlige drift, drev jeg i nogle år forretningen alene. Jeg besluttede sammen med den daværende bestyrelse at ansætte en administrerende direktør, som kunne hjælpe med at skabe det nødvendige overblik.

I slutningen af 2015 var vi så heldige at få fat i Mogens Nygaard, som valgte at takke ja til at tage posten som administrerende direktør, og trådte samtidig ind i ejerkredsen sammen med Rolf Olsen. En af Mogens’ første opgaver var at gennemskue, hvor vi var stærkest. Hvor tjente virksomheden penge, og hvor lavede vi mindre gode eller dårlige forretninger?

Efter Mogens havde sonderet og analyseret virksomheden i en måneds tid, var han ikke i tvivl om, i hvilken retning vi skulle gå, og hvordan vi igen skulle vende forretningen til en stærk og lønsom virksomhed. Vi besluttede at udvikle Øens VVS til en fokuseret entreprisevirksomhed.

Så i 2016 begyndte en slags turnaround. Det betød en større oprydning i virksomheden, hvor vi solgte serviceafdelingen og den bornholmske afdeling fra, og lukkede stille og roligt forsikringsafdelingen ned. Herefter begyndte vi kun at fokusere på entreprisemarkedet.

Siden da har vi hele tiden forsøgt at dygtiggøre os og tilpasse os det marked, vi opererer i – og vi er blevet til en super god og succesfuld forretning. Vi står aldrig stille, vi er hele tiden i vækst. Hvad end det gælder markedsandele, omsætning, kvalitet, organisering – og altid med ordet RESPEKT som rettesnor. RESPEKT er ikke bare et ord, vi siger, men et princip, vi lever efter.

I sommeren 2019 skiftede vi ud i ejerkredsen, hvor Mads Søndergaard (fra nedrivningsvirksomheden Søndergaard A/S), købte John´s aktier og blev ny hovedaktionær.

Samme år skiftede vi også navn til Øens VVS Entreprise A/S, som fortæller, at vi netop er en entreprisevirksomhed.

I dag beskæftiger Øens VVS ca. 70 medarbejdere, hvoraf 14 arbejder med projektledelse og administration, og resten er udførende montører på projekterne. Vi er Amagers største vvs forretning, og en de mest betydningsfulde VVS-entreprisevirksomheder indenfor renoveringer i den københavnske boligmasse.

 

Hvorfor tror du, at Øens VVS (i nogle projekter) bliver valgt frem for andre? Hvad gør os ”de bedste” i kundernes øjne?

Vi opererer jo oftest i et entreprisemarked, hvor det handler om, at laveste pris vinder opgaven.

Men der er situationer, hvor vi bliver valgt, fordi vi er dygtige til det, vi laver. I fx de to strategiske partnerskaber, vi er med i.

Hhv. &Os partnerskabet mellem KAB og Enemærke & Petersen – og Partnerskabet HJEM, som er med FSB og NCC. Her er jeg sikker på, vi bliver valgt, fordi vi har specialiseret os, og fordi de ved, at når man bygger med os, stræber vi altid efter at levere et resultat, som er bedre end forventet. Og så er vi meget professionelle i vores tilgang, samarbejde og vores viden, som projekterne drager fordel af.

Hvad har været den mest udfordrende periode for Øens VVS?

Personligt er der flere episoder, som har været meget udfordrende, men det er jo også det, der gør det spændende at drive virksomhed.

For mig var de første 2-3 år de hårdeste. Der arbejdede jeg nærmest i døgndrift. Jeg mødte på job kl. 6:00 om morgenen og arbejdede til kl. 17:00, så jeg kunne være hjemme og spise aftensmad med familien og putte børn. Kl. 20:00 til midnat var jeg igen på arbejde – og nogle gange nåede jeg slet ikke hjem om natten, men arbejdede, indtil folk mødte ind igen næste morgen og resten af den dag.

Det var naturligvis hårdt fysisk – men når arbejdet er ens drøm og passion, som man bare vil have til at lykkes, er det ikke på samme måde stressende.

Andre perioder er udfordrende på anden vis.

Corona-pandemien og krigen i Ukraine gør det ikke lettere at drive en forretning.

Vi står overfor et meget usikkert og uroligt marked, hvor vi skal tænke i nye baner og opsætte nye paradigmer for, hvordan hele VVS-branchen bør tilgå markedet, for ikke at påtage sig kæmpe store risici. Men i krisetider opstår også nye muligheder, og det er dem, vi skal fokusere på, og ikke lade os styre af omstændighederne. Vi skal lære at leve indefra og ud, ikke omvendt. Det er netop her, de fleste begår fejl.

I Øens VVS har vi den holdning, at vores forretning ikke skal leve efter, hvad omstændighederne dikterer. Vi skal tage en beslutning om hvor vi vil hen, og så sætte sejlet efter det, og være vedholdende.

 

Hvad er du mest stolt af at Øens VVS har opnået

 som virksomhed de sidste 10 år?

Jeg er mest stolt af de fantastiske mennesker, der er med på holdet og som gør, at Øens VVS er nået hertil, hvor vi er i dag. Succes kommer og skabes af de mennesker, der er i virksomheden.

Jeg elsker at skabe noget sammen med alle vores ansatte og sammen med vores super kompetente bestyrelse.

Der er selvfølgelig altid enkeltstående højdepunkter, man kan fremhæve, men det er de enkelte skridt vi tager hver dag, som gør, at vi når disse højdepunkter. Derfor forsøger jeg at nyde hvert skridt. Og indrømmet – nogle gange, er de sko, der træder dem, tungere end andre. Men det er vores dedikerede beslutninger og vedholdenhed der gør, at vi når de mål, vi sætter os for, og det er mega fedt at være en del af. Når jeg tænker på, hvad vi har opnået de første 10 år, tør jeg slet ikke tænke på, hvor meget vi kan nå de næste 10 år. Jeg er sikker på, at Øens VVS Entreprise A/S vil forsætte udviklingen, og at det er en forretning med et meget stort potentiale.

Svendegilde for en udlært lærling (Bilal) og fejring af Øens VVS’ 10 års jubilæum (Foto: Øens VVS Entreprise A/S)

Kebab og hygge (Foto: Øens VVS Entreprise A/S)

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremtiden – hvilke overvejelser gør I jer om fremtiden for Øens VVS – særlige mål eller fokuspunkter?

Det, vi fokuserer på lige nu, er at sætte nogle endnu skarpere processer op omkring kvalitetssikring og få uddannet vores folk til at gøre det endnu bedre for at minimere fejl.

Vi drømmer om at lave ”Øens Academy”, som sikrer, at når man arbejder hos os, leverer man altid en høj standard med en høj faglighed og med et formål, som alle skal forstå.

Vi vil udvikle endnu et forretningsben i form af en serviceafdeling, men vi vil gøre gerne gøre det på en innovativ måde, som er ukendt i branchen. Vi vil gøre det nemmere og fokuseret, hvilket vi også har haft held med i vores nuværende entrepriseforretning.

Vi har som så mange andre også fokus på den grønne omstilling og arbejder med det både internt og sammen med vores grossister, hvor vi skal finde ud af at gøre tingene mere grønt i vores forretning.