Nobelholm
Engholmene

VVS-entreprisen på 212 boliger i 2 boligblokke; kanalhuset og karrébygningen.
Alle brugsvands-, afløbs-, brand- og varmeinstallationer og varmecentraler.
 • Byggesum: 12.075.000kr.

 • Bygherre: Casa Byg

 • Bygherre rådgiver: CASA Byg

 • Udførselsperiode: Juni 2019 – Juli 2020

 • Byggefacts:

  • Brugsvandsinstallationer
  • Afløbsinstallationer
  • Brandinstallationer
  • Varmeinstallationer
  • Sanitet
  • Varmecentraler