Øens Fjernvarme

Øens Fjernvarme udfører større opgaver for forsyningsselskaberne og kobler både private og virksomheder på fjernvarmenettet.
Bag Øens Fjernvarme ligger der stor erfaring med at håndtere fjernvarme rammeaftaler og udskiftning af fjernvarmeunits.
Ted Møllback – som står i spidsen for Øens Fjernvarme – har ledet adskillige fjernvarmeprojekter. Han har sammenlagt stået for udskiftning af over 3.000 fjernvarmeunits.
På baggrund af vores stærke interne kompetencer inden for udskiftning af fjernvarmeunits på rammeaftaler og i entreprise, er vi sikre på, at vi kan løfte opgaven for dit område.
Når det drejer sig om nybyggeri af beboelsesejendomme i København, samarbejder vi med flere markante hovedentreprenører i byggebranchen og vi er kendt for den gode sparring i projekteringsfasen.
 Øens VVS Entreprise A/S tager også hovedentrepriser i forbindelse med udskiftning af VVS-installationer og energioptimeringer i ældre større boligejendomme og har gennemført adskillige projekter gennem tiden.
Vi har stærke samarbejder med mange forskellige rådgivende ingeniør- og arkitektfirmaer. Her er vi kendt for en kompetent projektledelse og en god konstruktiv dialog om stærke VVS-tekniske løsninger.

Det siger kunderne

”Gennem de seneste 3 år har jeg haft fornøjelsen af et tæt
samarbejde med Ted Møllback.

Udover at Ted er enormt rar at arbejde sammen med,
kan man også tydeligt mærke hans lyst til at optimere
processen og skabe en god oplevelse for kunderne.
Blandt andet udviklede vi konceptet ”Tryghedsgarantien”
for at kunne tilbyde kunderne ro i maven op til deres
fjernvarmeudskiftning.


Teds hold er mødestabile. Montørerne er effektive og går
op i kvalitet. Jeg får positive tilbagemeldinger på deres
møde med kunderne – de er aldrig for travle til at stoppe
op og give et smil, svare på spørgsmål og efterlader
huset pænt og rent.”
at:

Ulrik Dalsgård, Fagkoordinator, Køge Fjernvarme

“Jeg fik indlagt fjernvarme fredag den 24. februar 2023, det var en ren fornøjelse.Kl. 7.00 præcis kom Øens Fjernvarmes folk samt elektriker.

De arbejdede effektivt – og kl. 15 havde jeg fjernvarme. Rigtig fin oprydning. Alt blev fjernet, det gamle gasfyr, vandvarmer og div. materialer, selv gulvet blev rengjort.

Fin gennemgang af fjernvarme unit. Har kun godt at sige om Øens Fjernvarme.


– Bente Thomsen, beboer i Solrød

Fjernvarme – med al RESPEKT

Du vil konstatere, at vi bruger en del kræfter på at forholde os aktivt til begrebet respekt, når vi skal forklare os selv. Det gør vi fordi, vi synes respekt i alle dets udformninger er helt afgørende i forhold til at lykkes i vores dagligdag.
På den store klinge ønsker vi at udvise respekt for den verden vi er en del af, både den nært ved os og i en større sammenhæng.
Vi ønsker også, at vi i vores egen virksomhed udviser respekt for hinanden og for virksomheden. Herved tror vi på, at vi skaber en bedre arbejdsplads for os alle, både på kort og på lang sigt.
I vores dagligdag er det helt naturligt for os, at vi udviser respekt for de kunder og samarbejdspartnere som vi løser opgaver sammen med. Vi tror faktisk på, at vi, i en stadigt mere kompleks verden, har brug for at lytte til og lære af hinanden, for derved at skabe den bedste løsning til gavn for alle parter.
Vi er proaktive inden for den grønne omstilling. Vi har – ligesom mange andre – en klar vision om at rykke Danmark derhen, hvor vi er uafhængige af energiformer fra visse andre lande. På den måde bidrager vi til at sikre Danmark til fremtiden og de kommende generationer.
Vi har respekt for din husstand, dit energiforbrug og din privatøkonomi. Derfor tilbyder vi også en beregner, så du kan se din afbetaling på fjernvarme over de næste 5 – 10 – 15 år. Du kan selv vælge. Samtidig kan du se, hvor mange penge du sparer hvert år.

Vores historie

Øens Fjernvarme er et datterselskab til Øens VVS Entreprise A/S.

Øens VVS Entreprise udfører VVS-entrepriser af høj kvalitet og med fokus på gode
oplevelser. Vi er specialiseret i beboelsesejendomme i Storkøbenhavn, hvor vi udfører
VVS-renoveringer i fag- og hovedentrepriser.

I spidsen er Lars C. Nielsen, som startede virksomheden for 10 år siden med det
formål at skabe værdi for VVS-kunder. Det er lykkedes – og virksomhedens værdier
er den dag i dag båret frem af vores stærke hold medarbejdere, hvis vigtigste opgave er
at gøre VVS-projekter til gode oplevelser.

Øens Fjernvarme er således et selskab båret af mange års erfaring inden for fjernvarme,
grundlæggende værdier og solide kompetencer, der gør installationen af fjernvarme
units til en god oplevelse. Både for jer som forsyningsselskab og for kunderne.

Ted har valgt at indgå i en ny konstellation i 2023. Det nye samarbejde mellem Ted
Møllback og Øens VVS Entreprise A/S er blevet til selskabet Øens Fjernvarme. Med Ted
i spidsen som delejer og direktør af Øens Fjernvarme, tilbyder vi en erfaren frontmand
og et stærkt bagland.

Øens formål – hvorfor Øens VVS?

I alt, hvad vi gør, vil vi skabe en god oplevelse.
I en branche, der ofte er præget af konflikter, ønsker vi at gøre en forskel. Vi har ikke længere lyst til at slås – vi vil gå en anden vej.
En vej, som vi asfalterer med gode oplevelser.
Vores vision er at skabe gode oplevelser og derved bidrage til en sundere branchekultur.
Øens VVS blev grundlagt på idéen om at skabe noget med mennesker, og vores medarbejdere, er vores største ressource. Mennesker er også vores fremtid.
Vores pejlemærker er derfor respekt, ærlighed og ydmyghed.
I mødet med andre mennesker – kunder og samarbejdspartnere – ønsker vi at møde alle med disse kerneværdier.

“Vores samarbejdsrelationer skal gerne opleve Øens VVS Entreprise A/S, som en god teamspiller, der tager ansvar og tænker ud af boksen”

Persondatabeskyttelse

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelsen af byggeopgaver/tilbudsgivning behandler Øens A/S, Præstefælledvej 16, 2770 Kastrup (CVR 34205922), Tlf: 70701675, vvs@oeens.dk som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, email og telefon) vedrørende dig.
Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af entrepriseopgaven for dig.
I tilfælde af at vi benytter underentreprenører for at udføre entrepriseopgaven for dig, vil die personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.
Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen med dig, indsamler Øens VVS Entreprise A/S almindelige personoplysninger om dig hos relevante myndigheder.
Øens VVS Entreprise A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav og så længe sagssamarbejdet kører og frem til 5 års gennemgang er gennemført og fundet fuldt accepteret fra bygherres side.
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Øens VVS teknik A/S behandler dig:
  • Retten til indsigt

  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning

  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling

  • Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Øens VVS Entreprise A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside.
www.datatilsynet.dk