”Vi er pavestolte over at få landet en kontrakt med NCC i deres første opgaver i partnerskabet Hjem for FSB”, siger partner/projektchef Lars C. Nielsen.

Sagen hedder Haunstrupgård (se projekt) og ligger på Østerbro, ejendommen har 353 boliger, som skal have skiftet taget samt vandinstallationerne i hele ejendommen.

Øens VVS Entreprise har været med lige fra starten i dette projekt, hvor NCC, COWI og de øvrige parter har kunne trække på vores viden og erfaringer, og disse erfaringer har fået lov til at præge projektet i forhold til udførelsesmetoder, materialevalg, håndtering af beboere og tidsplansstyring.

Det har været en helt ny måde at tænke projekter på, og været en virkelig sjov og konstruktiv proces. Det ”at ryste posen” og nytænke processer hvor alle byder ind, lige fra totalentreprenør, arkitekt, ingeniør udførende vvs entreprenør. Det har skabt en meget en ens forståelse af hele projektet hos alle parter. Men det har også krævet, at man må give lidt slip på sine vante rutiner, som man har fået tillært sig igennem branchens ”normaler” og til hvordan man tilgår et projekt. Vi tror på denne måde for samarbejde på er rigtigt sundt for branchen som helhed, og vi ser også flere eksempler på, at branchen drejer sig mere og mere i den retning.” udtaler Partner/projektchef Lars C. Nielsen.

Kodeordene i det hele er samarbejde, gennemsigtighed og forståelse. Det betyder for bygherre de kan forvente en bedre kvalitet i byggeriet, smidigere tidsplaner og overholdelse af budgetter. Og for øvrige af byggeriets parter; rådgivere som entreprenører, at man via tæt samarbejde investererr tid i projekteringsfasen og får input med fra alle parter, men at byggestyringen og processerne til gengæld kører lettere, tidsplaner overholdes, bruger de materialer, der passer bedst til det enkelte byggeri, og på den baggrund samlet set sikrer alle en bedre indtjening.

Generelt om Partnerskabet

  • Partnerskabet skal renovere boliger for boligselskabet FSB, Foreningen Socialt Boligbyggeri, der er Københavns største almene boligorganisation og ejer cirka 13.000 familie, ungdoms- og ældreboliger i hovedstaden.
  • Bag partnerskabet HJEM står et tæt sammenspillet hold bestående af fire kompetente og erfarne partnere. Én arkitekt, én ingeniør, én entreprenør og én partnerskabsfacilitator;
  • NCC Renovering er totalentreprenør-partner.
  • RUBOW arkitekter er arkitekt-partner.
  • COWI er ingeniør-partner.
  • Smith Innovation er partnerskabsfacilitator.
  • I fællesskab med FSB har disse partnere indgået en 4-årig rammeaftale om renovering af boligselskabets boliger for et samlet rammebeløb på 2,4 mia.

Læs mere om partnerskabet HJEM og Haunstrupgård her