Nordre Munkegård

Projektet omhandler udskiftning af brugsvandsrør samt delvis renovering af badeværelser på Almenbos 183 lejligheder, fordelt på 4 blokke med 3 etager og kælder.
Udskiftning af vandinstallationer i hele bebyggelsen fra indføring af vandstik i kældre, frem til alle tapsteder i lejligheder og kælder, udskiftning af jordledninger for brugsvand og centralvarme mellem blokkene, etablering af nye vandstik, samt udskiftning af varmtvandsbeholderen i varmecentralen.
Det specielle ved projektet er, at beboerne har fået installeret midlertidigt toilet og bad på deres altaner som alternativ til en traditionel badevogns-løsning. Denne løsning er valgt dels på grund af corona-situationen, og dels fordi at beboersammensætningen gjorde en badevognsløsning mindre hensigtsmæssig.
 • Byggesum: 16.700.000 kr.

 • Bygherre: Almenbo

 • Bygherre rådgiver: Sinuz Arkitekter

 • Udførselsperiode: August 2021 – august 2022

 • Byggefacts:

  • 183 boliger
  • Altanløsning med midlertidigt toilet og bad
  • Rustfri stål-installation