Project Description

Allégården

Projektet omhandler renovering af 6 stk. varmecentraler som forsyner boligerne i afdelingen. Derudover står Øens VVS Entreprise A/S for at renovere varmecentralen i SFO´en.
Derudover har vi udført ændring på rørene i jorden. Tidligere har Allégården været forsynet af hovedcentralen på Tårnbyvej via fjernvarme ud til de decentrale boilerrum. Efter renoveringen vil boilerummene til varmecentraler blive forsynet via deres eget fjernvarmestik.
  • Bygherre: Tårnby Kastrup Boligselskab

  • Bygherrerådgiver: Danacon

  • Udførselsperiode: 2021 – august 2022