AB Fredens Mølle 2
Sydhavnen, København

Udskiftning af brugsvandssystem
VVS-entreprisen ved nybyggeri af 176 boliger i både rækkehuse
og lejligheder, samt at et mindre antal butikker.
Bygget i et tæt samarbejde og tidlig involvering med totalentreprenøren.
A.C. Meyers Vænge ligger i et spændende campusmiljø i Sydhavnen tæt på Aalborg Universitet i København.
  • Byggesum: 3.000.000

  • Bygherre: AB Fredens Mølle 2

  • Byggerådgiver: BANG & BEENFELDT A/S

  • Udførselsperiode: januar 2018 – juni 2018

  • Byggefacts:

    • Nyt brugsvandsystem til ejendom fra 1913 indeholdende 24 boliger. Endvidere renoveres indgangsparti mv.