AB Søndermarksvænget

Renovering af 93 lejligheder
Udskiftning af brugsvandsinstallationer, relining af faldstammer, strømpeforing af kloakker, ny belægning og div. facaderenovering
 
 • Byggesum: 8.500.000 kr

 • Bygherre: AB Søndermarksvænget

 • Bygherre rådgiver: Alm & Thomsen

 • Udførselsperiode: Juni 2014 – November 2014

 • Byggefacts:

  • Brugsvandsinstallationer
  • Relining faldstammer
  • Strømpeforing af kloaker
  • Ny belægning
  • Div. facaderenovering