Øens formål – Hvorfor Øens VVS?

I alt, hvad vi gør, vil vi skabe en god oplevelse.
I en branche, der ofte er præget af konflikter, ønsker vi at gøre en forskel. Vi har ikke længere lyst til at slås – vi vil gå en anden vej.
En vej, som vi asfalterer med gode oplevelser.
Vores vision er at skabe gode oplevelser og derved bidrage til en sundere branchekultur.
Øens VVS blev grundlagt på idéen om at skabe noget med mennesker, og vores medarbejdere, er vores største ressource. Mennesker er også vores fremtid.
Vores pejlemærker er derfor respekt, ærlighed og ydmyghed.
I mødet med andre mennesker – kunder og samarbejdspartnere – ønsker vi at møde alle med disse kerneværdier.

Forståelse først

Vi vil gerne lytte til dig og dit syn på sagen. Det danner bedre udgangspunkt for dialogen at lytte og forstå din position, før vi kommer med vores egen.

Vi søger først at forstå, dernæst at blive forstået

Winwin

Hvad andre kalder et “kompromis”, kalder vi en winwin-løsning. Ingen “vinder” og ingen “taber” – vi vil hellere finde en løsning, alle parter kan acceptere.

Vi anerkender, at der opstår modsatrettede ønsker i et byggeprojekt- vi tror på løsningen findes. Vi søger altid winwin-løsningen.

Ærlighed

Som kunde vil du hellere vide, hvad du kan forvente. Derfor vil vi hellere skabe gennemsigtighed fra start, så vore samarbejde har de bedste forudsætninger. Derfor vil vi hellere være ærlige end at tilbageholde information.

Vi vil hellere være ærlige end at tilbageholde information

Ydmyghed

Vi vil hellere være ydmyge end arrogante.
Vi har en stor viden, men anerkender også at vi ikke ved alt.
Vi er også kun mennesker. Derfor vil vi hellere være ydmyge og lære, når vi begår fejl.

Vi vil hellere være ydmyge end arrogante

Respekt

Vi sætter mennesket først i alt og behandler alle med respekt

Vi sætter mennesket først i alt og behandler alle med respekt