Søger du?

Det siger kunderne

”Gennem de seneste 3 år har jeg haft fornøjelsen af et tæt
samarbejde med Ted Møllback.

Udover at Ted er enormt rar at arbejde sammen med,
kan man også tydeligt mærke hans lyst til at optimere
processen og skabe en god oplevelse for kunderne.
Blandt andet udviklede vi konceptet ”Tryghedsgarantien”
for at kunne tilbyde kunderne ro i maven op til deres
fjernvarmeudskiftning.


Teds hold er mødestabile. Montørerne er effektive og går
op i kvalitet. Jeg får positive tilbagemeldinger på deres
møde med kunderne – de er aldrig for travle til at stoppe
op og give et smil, svare på spørgsmål og efterlader
huset pænt og rent.”
 

Ulrik Dalsgård, Fagkoordinator, Køge Fjernvarme

“Jeg fik indlagt fjernvarme fredag den 24. februar 2023, det var en ren fornøjelse.Kl. 7.00 præcis kom Øens Fjernvarmes folk samt elektriker.

De arbejdede effektivt – og kl. 15 havde jeg fjernvarme. Rigtig fin oprydning. Alt blev fjernet, det gamle gasfyr, vandvarmer og div. materialer, selv gulvet blev rengjort.

Fin gennemgang af fjernvarme unit. Har kun godt at sige om Øens Fjernvarme.


– Bente Thomsen, beboer i Solrød

Vores historie

Øens Fjernvarme er et datterselskab under Øens VVS Entreprise A/S, etableret den 1. januar 2023 som et resultat af et tæt samarbejde mellem Ted Mølback og Øens VVS Entreprise, ledet af CEO Lars C. Nielsen.
Bag Øens Fjernvarme ligger mange års erfaring inden for fjernvarme, dybt forankrede værdier og solide kompetencer, der gør installationen af fjernvarmeenheder til en enestående oplevelse. Dette gælder både for forsyningsselskabet og for kunderne.
Med Ted i spidsen som delejer og direktør af Øens Fjernvarme, tilbyder vi en erfaren frontmand
og et stærkt bagland.

Øens formål – hvorfor Øens Fjernvarme?

I alt, hvad vi gør, vil vi skabe en god oplevelse.
I en branche, der ofte er præget af konflikter, ønsker vi at gøre en forskel. Vi har ikke længere lyst til at slås – vi vil gå en anden vej.
En vej, som vi asfalterer med gode oplevelser.
Vores vision er at skabe gode oplevelser og derved bidrage til en sundere branchekultur.
Øens Fjernvarme blev grundlagt på idéen om at skabe noget med mennesker, og vores medarbejdere, er vores største ressource. Mennesker er også vores fremtid.
Vores pejlemærker er derfor respekt, ærlighed og ydmyghed.
I mødet med andre mennesker – kunder og samarbejdspartnere – ønsker vi at møde alle med disse kerneværdier.

“Vores samarbejdsrelationer skal gerne opleve Øens VVS Entreprise A/S, som en god teamspiller, der tager ansvar og tænker ud af boksen”

Persondatabeskyttelse

Som led i indgåelsen af en aftale om udførelsen af byggeopgaver/tilbudsgivning behandler Øens A/S, Præstefælledvej 16, 2770 Kastrup (CVR 34205922), Tlf: 70701675, vvs@oeens.dk som såkaldt ”dataansvarlig” en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, email og telefon) vedrørende dig.
Behandlingen sker i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk 1, litra b. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig for gennemførelse af entrepriseopgaven for dig.
I tilfælde af at vi benytter underentreprenører for at udføre entrepriseopgaven for dig, vil die personoplysninger blive videregivet til disse med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.
Såfremt det er nødvendigt til brug for opfyldelsen af aftalen med dig, indsamler Øens VVS Entreprise A/S almindelige personoplysninger om dig hos relevante myndigheder.
Øens VVS Entreprise A/S vil opbevare/gemme dine personoplysninger i henhold til relevante regler om bogføring og forældelse af formuekrav og så længe sagssamarbejdet kører og frem til 5 års gennemgang er gennemført og fundet fuldt accepteret fra bygherres side.
Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Øens VVS teknik A/S behandler dig:
  • Retten til indsigt

  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning

  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling

  • Retten til dataportabilitet

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Øens VVS Entreprise A/S ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne.
Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside.
www.datatilsynet.dk