Project Description

Banehegnet

Vridsløselille Alm.nyttige boligforening
Renovering af 192 badeværelser.
Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt mini renovering af 92
badeværelser og fuldrenovering i 100 lejligheder.
  • Byggesum: 20.500.000

  • Bygherre: Vridsløselille Alm.nyttige Boligselskab
    administreret af BO-Vest

  • Bygherre rådgiver: FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER

  • Udførselsperiode: Juli 2017 – september 2018