Project Description

Banehegnet

Vridsløselille Alm.nyttige boligforening
Renovering af 192 badeværelser
Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt mini renovering af 92 badeværelser og fuldrenovering i 100 lejligheder.
Kategori:
Renovering – Hovedentreprise
Byggesum:
20.500.000
Bygherre:
Vridsløselille Alm.nyttige Boligselskab administreret af BO-Vest
Rådgiver:
FRIIS ANDERSEN ARKITEKTER
Udførselsperiode:
Juli 2017 – september 2018