Øens VVS Teknik tager ny stor hovedentreprise

Øens VVS Teknik tager ny stor hovedentreprise med udskiftning af vand- og varmesystem i Vridsløselille Almennyttige Boligforening VA-53.

Med denne opgave tager Øens VVS Teknik del i de mange store VVS-opgaver i den almennytte boligmasse med tilskud fra Landsbyggefonden.

I løbet af det næste år renoveres 190 badeværelser i byggeriet Banehegnet, hvor beboerne har haft mulighed for at vælge enten en minirenovering eller totalrenovering. Opgaven indeholder en stor beboer-håndteringsopgave, hvor Øens VVS Teknik for første gang anvender den elektronisk nøglehåndtering BE-KEY.

En klar kommunikation og konkrete holdbare tidsplaner er helt centrale, når badeværelser renoveres mens lejlighederne bebos i byggefasen. Specielt stiller beboernes mulighed for differentierede løsninger og materialevalg store krav til god projektstyring. Øens VVS Teknik har god erfaring med at håndtere denne situation og har stor respekt for det store indgreb i beboernes dagligdag.

Denne opgave gennemføres i tæt samarbejde med Friis Andersen Arkitekter, som Øens VVS Teknik tidligere har samarbejdet med.

2018-02-21T14:59:18+00:00