Øens VVS Entreprise A/S tager ny stor hovedentreprise med udskiftning af vand- og varmesystem i Vridsløselille Almennyttige Boligforening VA-53.
Med denne opgave tager Øens VVS Entreprise A/S del i de mange store VVS-opgaver i den almennytte boligmasse med tilskud fra Landsbyggefonden.
I løbet af det næste år renoveres 190 badeværelser i byggeriet Banehegnet, hvor beboerne har haft mulighed for at vælge enten en minirenovering eller totalrenovering. Opgaven indeholder en stor beboer-håndteringsopgave, hvor Øens VVS Entreprise A/S for første gang anvender den elektronisk nøglehåndtering BE-KEY.
En klar kommunikation og konkrete holdbare tidsplaner er helt centrale, når badeværelser renoveres mens lejlighederne bebos i byggefasen. Specielt stiller beboernes mulighed for differentierede løsninger og materialevalg store krav til god projektstyring. Øens VVS Etreprise A/S har god erfaring med at håndtere denne situation og har stor respekt for det store indgreb i beboernes dagligdag.
Denne opgave gennemføres i tæt samarbejde med Friis Andersen Arkitekter, som Øens VVS Entreprise A/S tidligere har samarbejdet med.